Patvirtintas Sporto arbitražo prie VKAT procedūros reglamentas

Patvirtintas Sporto arbitražo prie VKAT procedūros reglamentas
2019 m. lapkričio 26 d. Vilniaus komercinio arbitražo teismo (VKAT) valdyba patvirtino  Sporto arbitražo prie VKAT procedūros reglamentą (SA Reglamentas), nuo 2020 m. sausio 1 d. pakeisiantį VKAT arbitražo procedūros reglamento Priedą Nr.4. Sporto arbitražas prie VKAT (toliau – VKAT SA) yra nuolatinės arbitražo institucijos „Vilniaus komercinio arbitražo teismas“ struktūrinis padalinys skirtas iš sutartinių ir/ar nesutartinių santykių sporto srityje kylančių ginčų sprendimui. 

Sporto arbitražą organizuos ir administruos nuolatinė arbitražo institucija „Vilniaus komercinio arbitražo teismas“ (VKAT).
 
SA Reglamentas taikomas, kai šalys susitaria spręsti pagal SA Reglamentą sporto srityje kylantį ginčą VKAT SA ar VKAT ir dėl to sudaro arbitražinį susitarimą arba arbitražinis susitarimas yra numatytas Sporto organizacijos ar jos organo įstatuose ar kitame veiklos reglamente.
 
Vienas iš SA Reglamento ypatumų yra tai, kad jis reglamentuoja ginčo galutinio išsprendimo apeliacinę tvarką, kai arbitražinė išlyga yra įtraukiama į sporto organizacijos ar jos organo įstatus ar kitą veiklos reglamentą, dokumentą ir/ arba varžybų taisykles, siekiant, jog VKAT SA veiktų kaip apeliacinė, tačiau galutinė, ginčo nagrinėjimo institucija (instancija) arba VKAT SA veiktų kaip institucija sporto organizacijos ar jos organo priimtam sprendimui apskųsti.

Kitas svarbus klausimas – sporto organizacijų teisė teikti specialistus, turinčius pakankamą patirtį ir kompetenciją sporto teisės srityje į rekomenduojamų VKAT SA arbitrų sąrašą, kurį tvirtins VKAT valdyba.
 
Tikimasi, kad naujas SA Reglamentas labiau atitiks Lietuvos ir užsienio subjektų poreikį spręsti sporto srityje kylančius ginčus operatyviai, lanksčiai ir prieinamais kaštais bei kompetentingų sporto teisės srities profesionalų.

Kartu su SA Reglamentu patvirtintos ir rekomenduojamos arbitražinės išlygos (žr. SA reglamento gale).
 
Vilniaus komercinio arbitražo teismo Arbitražo procedūros reglamento Priedas Nr.4. Sporto Arbitražo prie Vilniaus komercinio arbitražo teismo procedūros reglamentas (redakcija nuo 2020 m. sausio 01 d.)

 
VILNIAUS ARBITRAŽO DIENA 2024 Vilniaus komercinio arbitražo teismas ir Vilniaus arbitražo bendruomenė 2024 m. rugsėjo 13 d. organizuoja Vilniaus arbitražo dieną 2024.  Registracija jau atidaryta! Plačiau
Kiek arbitrų turėtų nagrinėti ginčą iki 30 000 Eur ?
Vilniaus komercinio arbitražo teismas
M.Valančiaus g. 1A-7, LT-03155 Vilnius, Lietuva
Tel.: (+370 5) 261 45 17  Faks.: (+370 5) 278 43 63
El. p.: info(eta)arbitrazas.lt

Privatumo politika

  
Steigėjai
  •  
  •   


  •  


  •  
© 2013-2023, Vilniaus komercinio arbitražo teismas. Visos teisės saugomos.