Naujos Mediacijos taisyklės

Naujos Mediacijos taisyklės
Nuo 2014 m. birželio 1 d. įsigaliojo naujos Vilniaus komercinio arbitražo teismo Mediacijos taisyklės, kurios leidžia dar efektyviau, sklandžiau bei lanksčiau spręsti tiek nacionalinius, tiek tarptautinius privatinio pobūdžio ginčus pasitelkiant mediatorių (taikinimo tarpininką), kurio pagrindinė funkcija yra suartinti šalių požiūrius tam tikru klausimu bei padėti išlaikyti santykius ateityje.

Mediacija - tai sparčiai populiarėjantis visame pasaulyje bei ypatingai lankstus ginčų sprendimo būdas, kuris yra vykdomas privačiai bei konfidencialiai.  

Paprastai išskiriami tokie mediacijos privalumai:
  • Procedūros lankstumas ir galimybė ją organizuoti pagal šalių poreikius
  • Konfidencialumas
  • Mažesnės išlaidos lyginant su arbitražu ir ginčų sprendimu nacionaliniuose teismuose
  • Galimybė naudoti mišrią ginčų sprendimo techniką
  • Orientacija į šalių verslo ir kitų interesų palaikymą bei šalių požiūrių suartinimą tam tikru klausimu taip išlaikant santykius ateityje
 
Kaip taisyklė, šalys gali nustatyti, kurie klausimai bus sprendžiami mediacija, taip leidžiant šalims pačioms išreikšti savo nuomones tam tikrais klausimais. Svarbu paminėti, kad šalys pačios gali nusistatyti, kaip mediacija bus vedama, prieš tai pasitarusios su mediatoriumi. Be kita ko, jeigu šalys aiškiai mato, kad susitarimo pasiekti nepavyks, jos neturi pareigos toliau tęsti mediacijos. Minėtos mediacijos savybės reiškia lankstumą, kuris yra privalumas ginčo šalims siekiant nesutarimus spręsti kuo efektyviau. Mediacijos rezultatas gali būti įtvirtinamas šalių taikos sutartimi. Dar daugiau, šalims pageidaujant, taikos sutartis gali būti tvirtinama arbitražo sprendimu.
 
Mediacijos išlaidos apskaičiuojamos itin paprastu metodu - mokama vienkartinė 1300 EUR registracijos rinkliava (neįskaitant PVM), apimanti administravimo rinkliavą ir mediatoriaus honorarą už pirmas tris mediacijos valandas, tokiu būdu suteikiant šalims galimybę išbandyti ir įsitikinti ginčo sprendimo būdo tinkamumu. Pageidaujant pratęsti mediaciją, mokama papildoma rinkliava, paskaičiuota už kiekvieną papildomą valandą, paprastai neviršijanti 150 EUR (neįskaitant PVM) už valandą.
 
Mediacijos pagalba atsiranda galimybė taikyti mišrią arba dvipakopę ginčų sprendimo techniką, pavyzdžiui, kai ginčas pirmiausiai sprendžiamas mediacija, o paskui arbitraže. Taip pat ginčas gali būti sprendžiamas vienu metu lygiagrečiai mediacijos pagalba ir arbitraže, arba mediacija inicijuojama jau vykstančiame arbitražo procese. Šiam tikslui gali būti įrašoma mediacijos-arbitražinė (Med – Arb) išlyga. Tokiu atveju patogiau ir taupiau naudotis vienos administruojančios institucijos paslaugomis. Juolab, kad Vilniaus komercinio arbitražo teismo Arbitražo procedūros reglamento Priedas Nr. 2  numato, kad registravimo rinkliava  už arbitražą nemokama, jeigu tas pats ginčas tarp tų pačių šalių buvo perduotas sureguliuoti Vilniaus komercinio arbitražo teismui pagal Mediacijos taisykles.
 
Kaip pasinaudoti mediacija? Šalys susitarimu gali nustatyti, jog iškilęs nesutarimas arba ginčas, bus sprendžiamas mediacijos pagalba. Kitaip sakant, ginčo sprendimas mediacijos būdu gali būti iš anksto numatytas šalių sutartyje (mediacijos arba med-arb  išlygos forma) arba jau iškilęs ginčas šalių sutikimu gali būti nukreiptas į mediaciją. Taigi, net ir nesant mediacijos susitarimo, viena iš šalių gali inicijuoti mediaciją, pateikdama Vilniaus komercinio arbitražo teismui rašytinį prašymą atitinkantį Mediacijos taisyklių 2 straipsnį. Tokiu atveju Vilniaus komercinio arbitražo teismas gali padėti šalims suderinti nuomones dėl mediacijos taikymo jų ginčui.
Naujos Mediacijos taisyklės
VILNIAUS ARBITRAŽO DIENA 2024 Vilniaus komercinio arbitražo teismas ir Vilniaus arbitražo bendruomenė 2024 m. rugsėjo 13 d. organizuoja Vilniaus arbitražo dieną 2024.  Registracija jau atidaryta! Plačiau
Kiek arbitrų turėtų nagrinėti ginčą iki 30 000 Eur ?
Vilniaus komercinio arbitražo teismas
M.Valančiaus g. 1A-7, LT-03155 Vilnius, Lietuva
Tel.: (+370 5) 261 45 17  Faks.: (+370 5) 278 43 63
El. p.: info(eta)arbitrazas.lt

Privatumo politika

  
Steigėjai
  •  
  •   


  •  


  •  
© 2013-2023, Vilniaus komercinio arbitražo teismas. Visos teisės saugomos.