VKAT informacinė sistema, skirta arbitražo proceso valdymui elektroniniu būdu
Niujorko konvencijos (1958) žemėlapis​

D.U.K.

1. Kaip sudaryti arbitražinį susitarimą?

Patogiausia sudaryti arbitražinį susitarimą arbitražinės išlygos forma, t.y. įterpiant į šalių sudaromą tam tikros rūšies sutartį (pvz. pirkimo-pardavimo, rangos, paslaugų teikimo ir kt. sutartis). Vilniaus komercinio arbitražo teismas yra parengęs rekomenduojamą arbitražinę išlygą, kurią galima įrašyti šalių sudaromoje sutartyje (vietoj nuostatos ginčus spręsti teisme arba įstatymų numatyta tvarka). Jeigu sutartis jau sudaryta, sutarties šalys pageidaujančios ginčus kylančius iš anksčiau sudarytos sutarties spręsti Vilniaus komerciniame arbitražo teisme, gali sudaryti arbitražinį susitarimą kaip atskirą sutartį.

2. Ar arbitražo teismo sprendimai gali būti vykdomi priverstinai užsienyje?

Taip, gali. Siekiant pradėti priverstinio vykdymo procedūras užsienyje, pirmiausia gali reikėti pripažinti arbitražo teismo sprendimą atitinkamoje valstybėje. Užsienio arbitražo sprendimai gali būti pripažįstami ir vykdomi vadovaujantis 1958m. Jungtinių Tautų konvencija dėl  užsienio arbitražo sprendimų pripažinimo ir vykdymo (Niujorko konvencija).

3. Kaip pasinaudoti mediacija?

Šalys susitarimu gali nustatyti, jog iškilęs nesutarimas arba ginčas, bus sprendžiamas mediacijos pagalba. Kitaip sakant, ginčo sprendimas mediacijos būdu gali būti iš anksto numatytas šalių sutartyje (mediacijos arba med-arb  išlygos forma) arba jau iškilęs ginčas šalių sutikimu gali būti nukreiptas į mediaciją. Taigi, net ir nesant mediacijos susitarimo, viena iš šalių gali inicijuoti mediaciją, pateikdama Vilniaus komercinio arbitražo teismui rašytinį prašymą atitinkantį Mediacijos taisyklių 2 straipsnį. Tokiu atveju Vilniaus komercinio arbitražo teismas gali padėti šalims suderinti nuomones dėl mediacijos taikymo jų ginčui.
 
Nuo 2023-01-01 įsigalioja nauja VKAT arbitražo procedūros reglamento redakcija 2022 m. lapkričio 17 d. Vilniaus komercinio arbitražo teismo (VKAT) valdyba patvirtino VKAT arbitražo procedūros reglamento pakeitimus. Reglamentas papildytas nuostatomis dėl Plačiau
Kiek arbitrų turėtų nagrinėti ginčą iki 30 000 Eur ?
Vilniaus komercinio arbitražo teismas
M.Valančiaus g. 1A-7, LT-03155 Vilnius, Lietuva
Tel.: (+370 5) 261 45 17  Faks.: (+370 5) 278 43 63
El. p.: info(eta)arbitrazas.lt

Privatumo politika

  
Steigėjai
  •  
  •   

  •  
© 2013-2023, Vilniaus komercinio arbitražo teismas. Visos teisės saugomos.