Mediacija

Mediacija
MEDIACIJOS TAISYKLĖS (galioja nuo 2014 m. birželio 1 d.)

Mediacijos IŠLYGOS 

Mediacija - tai sparčiai populiarėjantis visame pasaulyje bei ypatingai lankstus ginčų sprendimo būdas, kuris yra vykdomas privačiai bei konfidencialiai. 

Paprastai išskiriami tokie mediacijos privalumai:
  • Procedūros lankstumas ir galimybė ją organizuoti pagal šalių poreikius
  • Konfidencialumas
  • Mažesnės išlaidos lyginant su arbitražu ir ginčų sprendimu nacionaliniuose teismuose
  • Galimybė naudoti mišrią ginčų sprendimo techniką
  • Orientacija į šalių verslo ir kitų interesų palaikymą bei šalių požiūrių suartinimą tam tikru klausimu taip išlaikant santykius ateityje

Mediacijos išlaidos apskaičiuojamos itin paprastu metodu - mokama vienkartinė 1300 EUR registracijos rinkliava (neįskaitant PVM), apimanti administravimo rinkliavą ir mediatoriaus honorarą už pirmas tris mediacijos valandas, tokiu būdu suteikiant šalims galimybę išbandyti ir įsitikinti ginčo sprendimo būdo tinkamumu. Pageidaujant pratęsti mediaciją, mokama papildoma rinkliava, paskaičiuota už kiekvieną papildomą valandą, paprastai neviršijanti 150 EUR (neįskaitant PVM) už valandą. 
 

Kaip pasinaudoti mediacija? Šalys susitarimu gali nustatyti, jog iškilęs nesutarimas arba ginčas, bus sprendžiamas mediacijos pagalba. Kitaip sakant, ginčo sprendimas mediacijos būdu gali būti iš anksto numatytas šalių sutartyje (mediacijos arba med-arb  išlygos forma) arba jau iškilęs ginčas šalių sutikimu gali būti nukreiptas į mediaciją. Taigi, net ir nesant mediacijos susitarimo, viena iš šalių gali inicijuoti mediaciją, pateikdama Vilniaus komercinio arbitražo teismui rašytinį prašymą atitinkantį Mediacijos taisyklių 2 straipsnį. Tokiu atveju Vilniaus komercinio arbitražo teismas gali padėti šalims suderinti nuomones dėl mediacijos taikymo jų ginčui.

VKAT tarpininkavimo ir taikinimo procedūros reglamentas (2004)
Seminarai (anglų k.) 2021 m. kovo 16-17 d.: Alternatyvus ginčų sprendimas rytų Europoje ir NVS: Naujausi pokyčiai ir ateities tendencijos Privilegijuotų arbitrų instituto (Chartered Institute of Arbitrators) jaunųjų narių grupė pristato tarptautinę regioninę internetinių seminarų seriją, kurioje Plačiau
Kiek arbitrų turėtų nagrinėti ginčą iki 30 000 Eur ?
Vilniaus komercinio arbitražo teismas
M.Valančiaus g. 1A-7, LT-03155 Vilnius, Lietuva
Tel.: (+370 5) 261 45 17  Faks.: (+370 5) 278 43 63
El. p.: info(eta)arbitrazas.lt
Steigėjai
  •  
  • Lietuvos verslo
    ​ konfederacija
  •           
© 2013-2021,Vilniaus komercinio arbitražo teismas. Visos teisės saugomos.