VKAT informacinė sistema, skirta arbitražo proceso valdymui elektroniniu būdu


Niujorko konvencijos (1958) žemėlapis​

Mediacijos išlygos

Šalys susitarimu gali nustatyti, jog iškilęs nesutarimas arba ginčas, bus sprendžiamas mediacijos pagalba. Kitaip sakant, ginčo sprendimas mediacijos būdu gali būti iš anksto numatytas šalių sutartyje (mediacijos arba med-arb  išlygos forma) arba jau iškilęs ginčas šalių sutikimu gali būti nukreiptas į mediaciją. Taigi, net ir nesant mediacijos susitarimo, viena iš šalių gali inicijuoti mediaciją, pateikdama Vilniaus komercinio arbitražo teismui rašytinį prašymą atitinkantį Mediacijos taisyklių 2 straipsnį. Tokiu atveju Vilniaus komercinio arbitražo teismas gali padėti šalims suderinti nuomones dėl mediacijos taikymo jų ginčui.

Rekomenduojamos išlygos: 

Mediacijos išlyga
 

„Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios sutarties ar su ja susijęs, 
sprendžiamas mediacijos (taikinamojo tarpininkavimo) būdu Vilniaus komercinio arbitražo teisme pagal šio teismo Mediacijos taisykles. Jeigu per tris mėnesius nuo taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) pradžios šalims nepavyksta susitarti taikiai dėl ginčo užbaigimo, bet kurios iš šalių iniciatyva atitinkamas ginčas gali būti perduodamas galutinai išspręsti teisės aktų nustatyta tvarka.“
 
 
 
Mediacijos-arbitražo (Med-Arb) išlyga 
 

„Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios sutarties ar su ja susijęs, 
sprendžiamas mediacijos (taikinamojo tarpininkavimo) būdu Vilniaus komercinio arbitražo teisme pagal šio teismo Mediacijos taisykles. Jeigu per tris mėnesius nuo taikinamojo tarpininkavimo (mediacijos) pradžios šalims nepavyksta susitarti taikiai dėl ginčo užbaigimo, bet kurios iš šalių iniciatyva atitinkamas ginčas gali būti perduodamas galutinai išspręsti arbitražu Vilniaus komercinio arbitražo teisme pagal Arbitražo procedūros reglamentą. 
 
Visi procesiniai dokumentai šalims bus siunčiami elektroniniu paštu šiais adresais ... (nurodyti 
kiekvienos šalies el. pašto adresus). 
Arbitražo teismo arbitrų bus ... (vienas arba trys). 
Arbitražo vieta - ... (miestas, valstybė). 
Arbitražiniame procese bus vartojama ... kalba. 
Ginčui taikytina ... (valstybė) materialinė teisė.“ 


Mediacijos išlygos
VILNIAUS ARBITRAŽO DIENA 2023 2023 m. lapkričio 9 d. Vilniuje įvyko 14-oji kasmetinė (šįkart vietinė) arbitražo konferencija -  - VILNIAUS ARBITRAŽO DIENA 2023, turėjusi būti Plačiau
Kiek arbitrų turėtų nagrinėti ginčą iki 30 000 Eur ?
Vilniaus komercinio arbitražo teismas
M.Valančiaus g. 1A-7, LT-03155 Vilnius, Lietuva
Tel.: (+370 5) 261 45 17  Faks.: (+370 5) 278 43 63
El. p.: info(eta)arbitrazas.lt

Privatumo politika

  
Steigėjai
  •  
  •   

  •  
© 2013-2023, Vilniaus komercinio arbitražo teismas. Visos teisės saugomos.